Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor

Vikmanshyttebor

Vikmanshyttans historia är i mångt och mycket en folkets historia.

Här följer ett urval vikmanshyttebor, varav de flesta nu lämnat det jordiska. Ambitionen är att bygga vidare med ytterligare uppgifter om personer som levat och verkat på bruket, eller som på annat sätt är härliga representanter för bygden.