Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Uno Sundström – smeden som blev ”mästare”

Uno Sundström – smeden som blev ”mästare”

Uno Sundström

Uno Sundström

Uno Sundström tillhör den bekanta smedsläkten som fostrade ett flertal skickliga brukssmeder. Uno gick den så kallade långa vägen, smed i många år sedan befordrad till smidesmästare som krona på verket (= slitsamt och hårt jobb). Uno var en person med många egenskaper – som yrkeskunnighet, pliktkänsla och ärlighet – men bestod sig också med ett sjutusenjävligt (ursäkta uttrycket) humör. Detta humör ställde till det ibland men visade också på rättframhet och engagemang. Det verkade förresten vara ett släktdrag det där med, ibland, ett häftigt humör…

Men som sagt, Uno Sundström var en stor personlighet som minsann vann förtroende i längden, såväl hos arbetskamrater som verksledning. Hans kunnande gav sig bland annat uttryck i uppskattade och belönta förslag i akt och mening att göra jobbet lättare men också effektivare.

När Uno Sundström återfanns i smedjan kunde fritiden består av fiske- och jaktturer – i stort antal – och på vintrarna kom gärna skidorna väl till pass tillsammans med broder Ernst och Viklunds Olle. Det blev utflykter som man än idag hör berättas när gamla Vikmanshyttan är i centrum.

Sjuttiosex år gammal (år 1988) gick Uno Sundström ur tiden. En stor profil fanns inte längre, men hans minne kommer säkerligen att leva länge, länge än!