Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > David Lindborg – arbetade 63 år i Wikmanshyttan

David Lindborg – arbetade 63 år i Wikmanshyttan

David Lindborg

David Lindborg

Sextiotre år vid samma företag – i sanning en imponerande tidsepok. Ingenjör David Lindborg lämnade vid månadsskiftet mars-april 1965 sitt arbete vid Wikmanshytte Bruk efter omkring 17.000 arbetsdagar.

Det var alltså strax efter sekelskiftet 1900 som David L. stiftade sin första bekantskap med Bruket. Tillsammans med jämnåriga arbetade han i torvmossen på somrarna. I juni 1903, ännu ej fyllda 13 år, blev han springpojke på laboratoriet. Det dröjde inte särskilt många år förrän springpojken befordrades till laborant på ”kemiska”.

För att förkovra sig och erhålla erforderliga teoretiska kunskaper satte sig laborant Lindborg på skolbänken – vid Bergsskolan i Falun. År 1924 var han tillbaka i Vikmanshyttan och till professionen ingenjör.

David Lindborg delade arbetstiden mellan verket och försäljningen. Han förestod vissa verksavdelningar liksom också orderbehandlingen på försäljningen. De sista tio arbetsåren var ingenjör Lindborg stationerad som kalkylator på försäljningsavdelningen.

Sin långa arbetsgärning förklarade David L. kort och gott så att han haft för-månen ha en relativt god hälsa. Sjukdagarna under alla tjänsteår var lätt räknade. Ingenjör Lindborg härstammade från en genuin brukssläkt.

Den ökande fritiden efter pensioneringen tillbringade han gärna i Guds fria natur. Den lockade, inte minst norntrakten, och när vädrets makter var helt omöjliga kom en god bok väl till pass.

David Lindborg, som tillbringade sina sista år boende i Hedemora, gick bort år 1985, 95 år gammal.