Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Gösta Holst – parisare som for till Amerika

Gösta Holst – parisare som for till Amerika

Gösta Holst

Gösta Holst föddes i bostadshuset Paris år 1904. Hemvisten hörde till de mera legendariska bostäderna i Vikmanshyttan jämte flerfamiljsfastigheterna London, Metz, Gröna Lund med flera. Gösta tillhörde en genuin vikmanshyttesläkt som var starkt knuten till ortens fortlevnad.

Redan som nioåring fick han börja göra rätt för sig. På somrarna återfanns han i pojkarnas arbetslag sysselsatt med att plocka koks och rensa tegel. Det blev också rensning av rovor och inte minst att skafta och måla CRU-hammare. Vid 17 års ålder kom den trä- och snickeriintresserade ynglingen Holst till snickeriverkstaden, där han jobbade, med undantag för kortare perioder som reparatör i varmvalsverket, tills äventyrslustan tog överhanden.

1926 vände han bruket ryggen för en hägrande utflykt till landet i väster. Försörjningsmöjligheterna var ”helt okej” under de första USA-åren men tiderna förändrades under början av 1930-talet till det sämre. Han sysselsatte sig som byggnadsarbetare på flera platser, längsta tiden i Chicago.

År 1933 återvände vikmanshyttesonen till hembygden, och arbete i Brukets snickeriverkstad. USA-tiden gav inte särskilt mycket i plånboken, däremot blev han betydligt rikare av allehanda erfarenheter.

Från 1940 var Gösta byggnadsförman. Hans duglighet och kunnande användes också i kommunala sammanhang, i både byggnads- och fastighetsnämnderna. När Folkets husbyggnaden uppfördes i slutet av 30-talet fungerade Gösta som ”byggnadskonsult”. I många år fungerade han även som brandchef inom industribrandkåren.

Gösta Holst pensionerades på nyåret 1969. 1982, 78 år gammal, gick så den aktade vikmanshyttepersonligheten bort.