Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Anna Norman – först metallare, sen sifare

Anna Norman – först metallare, sen sifare

Anna Norman

Anna Norman

I tonåren blev Anna Norman vikmanshyttebo. Hon var född i Simtuna utanför Västerås år 1913. När hennes far Herman Andersson fick anställning vid lantbruket i Vikmanshyttan som ladugårdsförman (sedermera befordrad till rättare – den siste förresten på Bruket) år 1925 flyttade familjen dit.

Första kontakten med Wikmanshytte Bruk fick Anna år 1947 och under tio års tid var arbetsplatsen mekaniska verkstaden. Hon jobbade med den dåvarande stålhållartillverkningen. Tiderna förändrades och det gjorde också de olika sysselsättningarna på Bruket. Anna sadlade om ganska rejält i och med det nya arbetet på planeringsavdelningen. Samordnande arbetsuppgifter mellan tillverkning och planering, hette det visst på fackspråk. Alltid ett gott humör, stor noggrannhet och utpräglat arbetskamratskap gjorde henne omtyckt och respekterad.

Merparten av fritiden gick åt till egnahemmet med tillförande trädgård i nedre Solhaga men under årens lopp blev det en och annan långresa tillsammans med maken Hugo.

Anna Norman tillhörde den gamla, genuina arbetarstammen som fanns i Vikmanshyttan. Hon slutade jordelivet år 1986.