Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Carl Gustafsson – spänstig veteran som älskade blommor

Carl Gustafsson – spänstig veteran som älskade blommor

Carl Gustafsson

Carl Gustafsson

Carl Gustafsson var född i Hofors, året var 1895. Redan i femårsåldern kom han med familjen till södra Dalarna, närmare bestämt till Hedemora. I Matsbo köpte fadern en smedja där sonen fick hjälpa till med allehanda sysslor. 17 år fyllda tog Carl anställning som filare vid Hedemora verkstäder. Det blev också några avestaår med jobb som reparatör, dels vid Avesta Sulfit dels vid järnverket. Via en kort period vid Nordiska verktygsfabriken i Hedemora kom så Gustafsson till Vikmanshyttan – år 1918.

Tyvärr rådde dåliga tider vid stålverket varför arbetsmyran Carl Gustafsson flyttade återigen, tillsammans med en svåger till Stora Skedvi. Där köpte de en smedja och reparationsverkstad. År 1923 återvände han till Vikmanshyttan.

Men det var inte slut på flackandet för Carls del. När Ulfshytte jernverk in-förlivades med Wikmanshytte Bruk överflyttades han dit som förman för reparationsverkstaden. Sedan 1950 var han på nytt vikmanshyttebo – och för gott. Vikmanshyttetiden spenderade han på svarvaryrket och de sista fem åren före pensioneringen år 1966 var han provsvarvare på laboratoriet.

Carl Gustafsson innehade flera förtroendeuppdrag under årens lopp. Skolväsendet låg honom särskilt varmt och hjärtat, han hörde exempelvis till folkskolestyrelsen i Hedemora landskommun under inte mindre än 16 år och var dessutom tillsynsman vid bruksskolan. Vid bruket tillhörde Carl G. företags-nämnden i nära femton år.

Övriga fritidssysselsättningar? Jo, den spänstige brukskarlen älskade blommor och skötte sina odlingar med kunnig hand. Fisketurerna var också fin avkoppling för hedersmannen Carl Gustafsson. Hans pensionärstid blev både lång och innehållsrik, nära 20 år.

Carl Gustafsson gick bort år 1985.