Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Joel Sälgström – bodde hela sitt liv i London

Joel Sälgström – bodde hela sitt liv i London

Joel Sälgström

Joel Sälgström

Stålverksarbetaren m m Joel Sälgström – född år 1887 – var av genuin vik-manshyttesläkt, född och alltid bosatt i ett av brukssamhällets äldre bostäder, nämligen London. Redan i skolåldern stiftade han bekantskap med vikmanshytteindustrin, första tiden på lantbruket sedan i stålverket.

Rovland och torvmossar hörde till det uppväxande släktets arbetsplatser på den tiden – omkring sekelskiftet 1800/1900. När Sälgström kom till industrin blev smedjan hans första tillhåll, som regulerare och sedan som smed. Efter några år blev han ämnesslipare.

År 1955 i januari månad gjorde Joel Sälgström sitt sista skift, efter 53 tjänsteår.

Den rakryggade och rejäle Joel S. tillhörde pionjärerna inom ortens fackföreningsrörelse. Han var med i den grupp arbetare som bildade Metalls avdelning nr 188. Han hedrades därför vid avdelningens 50-årsjubileum med Metallförbundets standar.

Sin fritid tillbringar Sälgström gärna på sjön. Fiskeintresset satt i ända sedan ungdomen.

Joel Sälgström gick bort i maj månad år 1965, 77 år gammal.