Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Oskar Andersson – jobbade på Bruket i 22 år

Oskar Andersson – jobbade på Bruket i 22 år

Oskar Andersson

Oskar Andersson

Oskar Andersson hörde ingalunda till de genuina vikmanshytteborna men under sin sejour på Bruket blev han en välkänd och omtyckt person. Mellan åren 1924 och 1946 arbetade han som förrådsföreståndare vid Wikmanshytte Bruk, deltog flitigt i flera av ortens föreningar och hann också med att vara lokal-korrespondent för Södra Dalarnes Tidning.

Oskar Andersson var född i Grangärde. Tänkte först utbilda sig till folk-skollärare men bytte snart inriktning mot viss affärsverksamhet. Innan O.A. hamnade i Vikmanshyttan hade han varit verksam ibland andra städerna Ludvika, Västerås och Motala.

Tidigt hyste Oskar A. ett levande intresse för folkbildningsarbetet. Under alla sina vikmanshytteår fungerade han som föreståndare för Vikmanshytte-Turbo föreläsningsförening, var bibliotekarie 1926 – 1939 samt ordförande i ABF:s lokalavdelning under första hälften av 40-talet. Åren 1926 – 1932 förestod han vikmanshyttebiografen.

Och som redan nämnts, hans engagemang som ”lokal-korre” hos lokaltid-ningen sköttes med stor frenesi och skötte bevakningen med erkänt gott resultat.

År 1946 lämnade Oskar Andersson Vikmanshyttan för att bosätta sig i Svartnäs och där arbeta som affärsföreståndare.

Oskar Andersson avled i januari 1965.