Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Axel B. Jansson – kemisten med matematik som hobby

Axel B. Jansson – kemisten med matematik som hobby

Axel B Jansson

Drygt 40 års anställning hos en och samma arbetsgivare kunde ingenjören och kemisten Axel B. Jansson se tillbaka på. Han var en bygdens son, född i Husby år 1888. Efter ett par års vistelse med föräldrarna i USA kom han till Grangärde där han tillbringade längsta tiden av uppväxtåren. Som 16-åring började han som laboratoriebiträde i Långshyttan och via korrespondenskurser och realskola antogs Axel B., som han i dagligt tal kallades, som elev i Bergsskolan i Falun. Detta hände år 1908.

I slutet av 1917 kom han till Vikmanshyttan via laboratoriejobb i både Domnarvet och Fagersta. Brukslabbet inrymdes då i senare års ritkontors lokaler och arbetet var av ganska så liten omfattning. Under första delen av 1930-talet företrädde ingenjör Jansson även laboratoriet i Turbo och under följande sex år fick han vara med om förberedande försök vid utbyggnaden av konstsilkesfabriken.

Sin laboratoriebana avslutade Axel B. under andra hälften av 1950-talet som förste kemist på metallurgiska avdelningen – de allra sista åren före pensioneringen år 1959 jobbade han som siffergranskare.

Axel B:s stora hobby sedan ungdomen var matematik. Åtskilliga kurser som handledare blev det för honom. Bland förtroendeuppdragen noterar vi såväl ledamotskap av krykofullmäktige som taxeringsnämnden. Han var en flitig och idog människa, denne Axel B., en person som sällan eller aldrig ”låg på sofflocket”.

Vid 78 års ålder gick Axel B. Jansson bort. Året var 1966.