Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Anna Sannas – veteran med stort patos

Anna Sannas – veteran med stort patos

Anna Sannas

Anna Sannas

Anna Sannas tillhörde den skara bruksveteraner som arbetade mesta tiden inom Wikmanshytte Bruks AB. Redan i mitten av 1930-talet knöts hon till företagets kamerala avdelning, första tiden sysselsatt med bokföringstekniska uppgifter men fungerade sedan som kassörska i flera decennier.

Anna var född i Husby år 1914. Redan i unga år kom hon till Vikmanshyttan med familjen, där modern Helga i många år tjänstgjorde som barnmorska.

Brukssamhällets pulserande föreningsliv tilltalade den utåtriktade och socialt lagda Anna. Hon medverkade i många år i den skönsjungande Hembygdskören och var en aktiv medlem i Röda korslottornas lokalavdelning. Några år ägnade hon även åt ortens scoutkår som ledare och då brukskyrkan varit i bruk några år började hon tjänstgöra som kyrkvärd. Därtill kan nämnas förtroendeuppdrag inom SIF-facket.

I maj månad år 1971 pensionerades Anna Sannas. Förändrad ägandebild med påföljande omorganisation inom bruksindustrin (Wikmanshytte Bruks AB upphörde) medförde att ett stort antal brukstjänstemän drabbades – och bland dessa den mångåriga kassörskan ”fröken Sannas”.

Inget ont utan något gott – Anna Sannas fick en lång och njutbar pensionärstid, mestadels i Vikmanshyttan och sista tiden boende i Hedemora. Hon lämnade detta jordliv i februari 2002, 87 år gammal.