Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Emil Johansson – montör´n i allas mun

Emil Johansson – montör´n i allas mun

Emil Johansson

Emil Johansson

Jo, så var det! Emil Eugen Johansson hörde den kategori vikmanshyttebor som mestadels till- och omtalades med smeknamn, i detta fall ”montör´n”. Det hade förstås med hans arbete att göra, som högste bas på Brukets elavdelning under en dryg 20-årig sejour mellan 1920-1942.

Emil Johansson var född år 1881 i Tjärnan i dåvarande Hedemora socken. Föräldrarna flyttade emellertid till Borlänge där Emil växte upp och kom att ägna sig åt elektriska och teletekniska arbetsuppgifter, inklusive studier för erforderlig behörighet.

Innan Emil Johansson kom till Vikmanshyttan år 1920 och tjänstgjorde som övermontör vid bruksindustrin hade arbetat på en rad ställen, bland annat i Västerås, Ludvika, Mora och Leksand men också en tid i Norge.

Arbetet på bruket krävde sin man, det var ju under en tid då elkraften fick allt vidsträcktare användningsområden – inte minst inom industrin. Övermontör Johansson var en skicklig yrkesman och genomgick ett flertal fortbildnings- och specialkurser.

Emil Johansson med familj bodde i en av de så kallade förmansvillorna i Byn (området kallades sedan gammalt för Basbo men också för Blåsbo). Vi noterar att Johansson helst ägnade sig åt hem och trädgård, någon föreningsmänniska var han däremot aldrig.

Emil Johansson gick bort i november månad 1942.