Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Erik Granestad – mångkunnig yrkes- & föreningsmänniska

Erik Granestad – mångkunnig yrkes- & föreningsmänniska

Erik Granestad

Erik Granestad

Erik Granestad, en av sönerna i den nornska smedsläkten Karlsson, var en genuin representant för vår bygd. Hans namn var känt och aktat i många sammanhang – i arbetsliv, i lokal föreningsverksamhet och sist men inte minst som kyrkopolitiker. Erik var utrustad med en rad egenskaper som gjorde honom till en omdömesfull och rättskaffens person. Sin fäders arv och uppväxtmiljön präglade starkt hans vuxna livs agerande och leverne och blev därmed en arbet-arrörelsens förespråkare som likasinnade accepterade och vann förtroende för. Men även bland så kallade motståndare var aktningen stor.

Under 1800-talets sista år kom Erik till världen. Hans vagga stod på Norns bruk. där fadern bland annat arbetade som smed sedan ett 20-tal år tillbaka och modern tjänade piga i ungdomen. Redan i 12 års åldern kom Erik i smedlära hos fadern. Senare blev han maskinist vid en ångmaskin i hyttan och var med på sista skiftet när den gamla hyttan blåstes ned för alltid.

År 1916 – 17 år gammal – kom han till Vikmanshyttan där arbete bjöds vid sågen. Därefter anställdes han i verket, först i klensmedjan sedan i ånghammar-smedjan. Vidare jobbade några år som maskinist, ett par år som smed i turbo-industrin, och tillbaka i Vikmanshyttan under tolv år som reparatör. Sedan år 1932 var han sysselsatt med tillverkning av stålhållare.

Erik Granestad kom tidigt in i fackföreningsrörelsen och det kommunala arbetet. Redan som 25-åring satt han i den lokala metallstyrelsen liksom i dåvarande kommunalfullmäktige. Hans fullständiga ”meritlista” presenterar vi här nedan.

Den kanske mest betydelsefulla insatsen inom brukets föreningsliv gjorde Erik inom Folkets husföreningen, vars ordförande han var i åtta år. Under denna tid utvecklades föreningen till den starka organisation den blev redan på 30-talet. Tidsenliga och lämpliga stadgar utarbetades, medlemsböcker infördes, troligen unikt för en dåtida folkets husförening. och inom fackföreningen genomdrevs kollektiv andelsteckning av 100 kronor per medlem. Under denna tid lades även grunden till kommande byggnation av Folkets hus. Sista hans insats inom FH-styret blev uppgörelsen med bruksbolaget om tomt för bygget. Vid årsmötet 1937 lämnade Erik G. över ordförandeklubban till Elias Forsberg, som i sin tur fortsatte arbetet med stor bravur.

Erik Granestads längsta – utan konkurrens – förtroendeuppdrag blev som kyrkopolitiker. Redan 1932 invaldes han i såväl kyrkofullmäktige som kyrko-rådet och redan tre år senare föll ordförandevalet i fullmäktige på honom. Kyrkans angelägenheter avslutade Erik för sin del ett par år in på 60-talet.

Han hyste också ett varmt musikintresse. Han var aktiv musiker med instru-mentet esskornett. Och när musikkåren kom till var det naturligt att Erik Grane-stad fanns med i dess uppsättning.

Under sina sista levnadsår beslöt han sig för att skriva ner något slags själv-biografi – lämna en hel del skildringar till eftervärlden, berätta om vissa händel-ser och iakttagelser som hade förekommit i hans liv. Vi skänker Erik Granestad en tacksamhetens tanke för denna hans omsorg samtidigt som vi konstaterar att minnet av en bygdens son som slutade sin gärning i Granbo by lever ljust och starkt vidare i våra hjärtan. Han gick bort 16 februari år 1980.

Så var det den utlovade ”meritlistan” över alla olika uppdrag:

• Vikmanshyttans Arbetarkommun, ordförande åren 1926-28

• Folkets husföreningen, ordförande 1929-36

• Kommunen: 1924-28 fullmäktige, revisor i socknens kommunalkassa /20 år/

   fem år som ledamot i lokala valnämnden

• Kooperativa – 8 år i medlemsrådet, 6 år i förvaltningsrådet

• Kyrkan – hela 30-årigt engagemang, redan från år 1932, ordförande i kyrko-

   fullmäktige från år 1935, satt dessutom i kyrkorådet

• Metall – 1924-35 som styrelseledamot, 10 år lönestatistiker, 7 år som revisor

• Vikmanshyttans musikkår: medverkade i 15 års tid, spelade esskornett