Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Ulf Borg – idrott och schack var hans käpphästar

Ulf Borg – idrott och schack var hans käpphästar

Ulf Borg var utan tvivel den vikmanshytteprofil som främst förknippades med bruksidrottens utveckling under 1930-40-talen. Det, och schackspel hörde i högsta grad samman med Ulf.

Ulf Borg

Ulf Borg

Han föddes i september 1912 och vaggan stod vid Smedjegatan 4. Efter skolan schasade han på kontoret någon tid, men kom sedan ner i verket för att hjälpa till med diverse planeringsarbeten.

Därpå följde handelsskola i Kalmar som gav honom värdefulla kunskaper inför fortsatt jobb. Ulf blev sedermera verksplanerare nummer ett.

I övre tonåren blev han engagerad i ortens ungdomsklubb och satt där som ordförande i många år – en intressant förtroendepost som avlöstes av ett ännu mer stimulerade arbete, i idrottsföreningen VIF. Fem års ordförandeskap i huvudstyrelsen åren 1936-41 visade på en enastående ledargärning från Ulfs sida.

Vikmanshyttevallen kom till under Ulfs ordförandeskap. I idrottsplatskommittén hade han goda medarbetare i Emil Forsberg, Georg Dalbrink och sekreteraren Ivar Sättermark. Också slalombacken var ett  jättejobb inom idrottsanläggningarnas ram.

Trots att mycken tid gick åt för rent administrativa göranden försattes inte idrottsutövningarna. I unga år var Borg en skicklig fotbollsspelare – högerytter, kanske den bäste som föreningen någonsin haft.

Sedan skolåren var Ulf dessutom mycket road av att spela schack. Det var därför helt naturligt att han tog initiativet till schackklubbens bildande. Brist på spellokal gjorde att klubben lades på is och Ulf tillsammans med Martin Johansson och Gunnar Dammare gick över till Hedemora SK. Framgångarna lät inte vänta på sig. Ulf kunde till slut ståta med distriktsmästerskapstitlar både individuellt och i lag. Landskapsrepresentation mot Indien (korrespondensschack) och i Dalarnas schacklag i allsvenska serien hörde också till meriterna.

Ulf var duktig på siffror, det upptäckte också en del vikmanshytteföreningar. Han verkade som kassör i Folkets husföreningen och sedermera som revisor. Revisionssysslor blev det även i både Föreläsningsföreningen och Tennisklubben.

I början av augusti månad 1975 avled Ulf Borg.