Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Axel & Mia Andersson i Hobergstäppan

Axel & Mia Andersson i Hobergstäppan

Hobergstäppan

Hobergstäppan

Ett av torpen i Nyhyttan var Hobergstäppan. Namnet har vi inte kunna härleda men torpets tillkomst skrivs tillbaka till 1700-talet. Därmed är vi helt säkra på att många torpare med familjer bott och brukat den lilla egendomen.

Här berättar vi torpets siste arrendator Axel Andersson – född i september 1872 – som år 1902 slog sig ner i Hobergstäppan med sin hustru Tilda (Matilda) och sonen Nils. Året därpå föddes dottern Elisabet. Tyvärr gick Tilda bort redan tre år senare. Under hennes sjukdom och frånfälle bodde hennes syster Mia (Maria) i Hobergstäppan för att ta hand om hem och barn.

Sedermera gifte sig Axel och Mia, de fick sonen Mats. Makarna Andersson kom att framleva sitt liv i Hobergstäppan till sen ålderdom. Axel bodde där i sex decennier, försörjde sin familj genom att hugga i skogen, kola och sköta torpet med djur.

Mia & Axel Andersson

Mia & Axel Andersson

Makan Mia kom att bli känd som en skicklig väverska. Ett oräkneligt antal meter mattor, linnevävar, tyger, gardiner och tunna sjalar växte fram under hennes flitiga händer – och finns fortfarande bevarade i många hem. Ett kärt minne som många vikmanshyttebor har av Mia, är att till Hobergstäppan gick man på försommaren för att få några deciliter tätmjölk (långmjölk) att sila sila på inför sommaren. Mia bevarade sådan under vintern för eget och andras komman behov. Mia var berikad med ett synnerligen vänligt sätt och en stor generositet gentemot medmänniskorna.

Om husbonden själv skrevs efter hans död att ”han var allmänt omtyckt för sitt glada lynne och sin rikt flödande humoristiska ådra. Han var hela sitt liv en ivrig läsare och allehanda litteratur.

Personalia:
Axel Andersson – f. 1872, d. 1960
Mia Andersson – f. 1882, d. 1968