Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Henning Odenius – en av de verkliga bruksveteranerna

Henning Odenius – en av de verkliga bruksveteranerna

Henning Odenius

Henning Odenius

Henning Odenius var född i By socken, året var 1887 men växte upp på Norns bruk. Dert var också där som Henning gjorde sitt första dagsverke som skogsarbetare vid sexton års ålder.

Några år senare blev Odenius hyttkarl men när det blev dåligt med arbete på Bruket flyttade han till Vikmanshyttan, samma år som den nya hyttan togs i bruk, år 1916.

I Vikmanshyttan jobbade Henning på så gott som alla avdelningar.

Sista skiftet ägde rum 1956, således efter 53 års tjänst i samma företag. Henning Odenius tillhörde de så kallade ”verkliga” bruksveteranerna.

Hedersmannen Henning Odenius gick bort 1984 i en ålder av 97 år.