Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Karin Byhlin – skicklig på att väva och sticka

Karin Byhlin – skicklig på att väva och sticka

Karin Byhlin

Karin Byhlin

Det har blivit flera hundratals mönsterstickade vantar och ett stort antal norska tröjor under årens lopp och minnet av utbildningen i vävning på Fornby folkhögskola under ungdomsåren faller aldrig i glömska. Vi berättar här om en sann hantverkerska uti Vikmanshyttan – och namnet är Karin Byhlin. Fornbytiden var rent av den allra bästa någonsin i hennes långa liv. Att gå i lära i en dylik kreativ miljö fostrade faktiskt bruksflickan – och satte till och med prägel på Karins fortsatta leverne…

År 1918, i juli månad, föddes Karin i Acktjärn. Hos morfar, flyttade sedan ner på bruket och växte upp på Östra Nygatan. Folkskolan klarades av liksom den tvååriga fortsättningsskolan. Det dröjde inte så länge förrän ovannämnda period i Fornby genomfördes. Men det var också viktigt att försörja sig själv och efter kursandet arbetade Karin som piga, dels i Säter och Hedemora men också tid, sisådär ett halvt år hem hembiträde i en av huvudstadens förorter. Mamma Amanda ville emellertid att dottern skulle återvända till hembygden, och så det blev. Jobbade en tid som barnflicka på Herrgården och i flera sommaromgångar vid Tjärnans Barnsanatorium. Där trivdes hon allra bäst…

1941 blev ett betydelsefullt årtal. Bröllop stundade och den lycklige bruksgrabben lystrade till namnet Birger Byhlin. Det första egna hemmet låg i Vretbo, bodde sedermera i lägenhet på bruket. Så småningom förvärvade ett egnahem i Solhaga och då hade familjen sedan en tid utökats med både en son och en dotter.

Karin Byhlin började förvärvsarbeta i mitten av 1940-talet (1944) . Hon fick anställning vid bankfilialen i Folkets hus och arbetsgivare var Hedemora Sparbank. Ett deltidsjobb, som varade i hela 37 år, hon trivdes med arbetet, kan vi förstå. Hon fick också uppleva att ”bruksbanken” växte i omfattning och kunde flytta till större lokaler när Vikmanshytte torg kom till. Karin och kollegan Anna-Lisa Erlandsson var en oslagbar duo under denna tid.

Brett engagemang
Redan i 15-årsåldern deltog Karin för första gången i ortens föreningsliv, under första delen av 1930-talet således. I en mycket aktiv Ungdomsklubb lärde hon sig hur dåtidens samhälle fungerade, hur demokratin kunde utvecklas samtidigt som en allt större samvaro skapades bland dåtidens unga brukssläkten. En för henne automatisk förlängning av föreningslivet skedde sedan i Kvinnoklubben, en för Karin aktiv tid under ett drygt halvsekel. Med styrelseuppdrag i flera om-gångar, både som sekreterare och kassör. Kommunalpolitiken tilldrog sig också Karins intresse. Två perioder i fullmäktige och ledamot av såväl Barnavårdsnämnden och dess efterföljare Centrala Socialnämnden tillhörde förtroendeuppdragen. Hon medverkade dessutom i styrelsen för Första majblommekommittén med säte i Hedemora.

Ett långt liv ändades 2011. Vi minns Karin Byhlin med glädje och stor respekt.