Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Ivar Sättermark – sjungande pianist med stor musikalitet

Ivar Sättermark – sjungande pianist med stor musikalitet

Ivar Sättermark

Ivar Sättermark

Ivar Sättermark såg dagens ljus i Falun, födelseår 1907. Redan under skolåldern visade han stor talang för pianospel och 20 år fyllda medverkade Ivar i

sin första revy. Han kom sedan under många år att vara den starka länken i revysällskapet Masarna. Tillsammans med Georg Thunstedt och Joel Lind gjorde sig Masarna riksbekanta för sin klatschiga musik och goda underhållning. Sättermark kunde ta åt sig största äran i egenskap av arrangör och kompositör vid sidan av sysslan som sjungande pianist.

Under sina många aktiva år i Vikmanshyttan på Wikmanshytte Bruks försäljningsavdelning gjorde Sättermark många uppskattade samhällsinsatser, både kulturella och bland idrotten. Han var till exempel den drivande kraften då ortens salongsorkester bildades, var verksam inom hembygdskören och musik-kåren – vissa perioder som medryckande dirigent. Även en särskild damkör kom till stånd under hans ledning. Under sju års tid var han dessutom organist vid gudstjänsterna på bruket.

I en lång följd av år var Ivar Sättermark styrelseledamot i idrottsföreningen, i flera år dess ordförande. Han ivrade mest för slalomsporten och tillhörde arrangörsledningen när slalom-SM hölls 1942. Ett annat område inom vilket han var flitigt engagerad var bildningsverksamheten, var under tio års tid föreståndare i ortens föreläsningsförening.

Inte bara genom sitt musikaliska kunnande utan även genom sina fina personliga egenskaper skaffade sig Ivar S. många vänner.

Våren 1971 lämnade spelemannen m m Ivar Sättermark jordelivet.