Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Alfred Hedström – försäljare som gick den långa vägen

Alfred Hedström – försäljare som gick den långa vägen

Det blev nästan ett halvsekellångt engagemang för Alfred Hedström inom Wikmanshytte bruks domäner. När han pensionerades i mars månad 1968 hade hedersmannen kunnat uppleva både hög- och lågkonjunkturer, som naturligtvis påverkat hans försäljningsarbete.

Alfred Hedström

Alfred Hedström

Den som hade förmånen att jobba med Alfred minns mycket väl hans arbetskapacitet, alltid noggrann i sitt handlande, ärlig och rättvis. Han var skolad i den gamla fina och positiva bruksandan vilket verkligen avspeglade sig i sin tur i den dagliga gärningen.

Alfred Hedström, som var född 1905 i Sandviken, kom med sina föräldrar till Vikmanshyttan i mitten av 1910-talet. Efter avslutad folkskola började han i bolagets tjänst.

Via arbeten som springpojke och laboratoriebiträde blev han skrivbiträde på smideskontoret. Så kom en period av vidareutbildning, vid Påhlmaninstitutet.

Återkommen till bruket anställdes han som fakturist och orderskrivare. 1938 befordrades Alfred till korrespondent och i början av 1950-talet vidare till avdelningschef, allt på försäljningsavdelningen.

Brukets föreningsliv drog under många år nytta av hans kunnande och tjänster. I ungdomen var han exempelvis sekreterare i idrottsföreningen och sysslade även som funktionär inom skid- och fotbollssektionerna. Han fungerade som kassör i föreläsningsföreningen och sist men inte minst som revisor i SIF-facket, i inte mindre än två decennier.

Fritiden i övrigt ägnade Alfred gärna tillsammans med en god bok, och vår- och sommartid återfanns han gärna pysslande i trädgården.

Alfred Hedström, som blev hedemorabo under sin pensionärstid, dog år 1988.