Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Leontina Sandberg sydde själv alla tio barns kläder

Leontina Sandberg sydde själv alla tio barns kläder

Leontina Sandberg

Leontina Sandberg

Leontina Sandberg var infödd bruksbo, hennes far var snickare och mjölnare under bolaget. Leontinas födelseår var 1882.

Förutom en kort tid under ungdomsåren som hon tillbringade i Borlänge var hon trofast brukssamhället. Borlängeåren var emellertid till stor nytta för henne. Det var nämligen där hon bättrade på sina anlag i sömnad.

Fru Sandberg fick sedermera användning för förvärvade kunskaper eftersom hon själv sydde alla klädesplagg åt sina och maken Axels tio barn, under hela deras uppväxtår.

Hon var en arbetskvinna som få. Tillika tillhörde hon den gamla arbetarstammen som så utmärkande ”slet och släpade” för de sina.

Ett annat – viktigt – drag hos Leontina var hennes goda humör som gjorde hemmet till en trivsam samlingsplats för släkt och vänner.

Leontina avled år 1966.