Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Karl Herbert Haglund, författare till böckerna om Sprängar-Kalle

Karl Herbert Haglund, författare till böckerna om Sprängar-Kalle

K H Haglund

K H Haglund

Under ett tiotal år i slutet av 1950-talet och in på nästkommande decennium förärades Vikmanshyttan med en egen författare, bygdeskildraren Karl Herbert Haglund. Hans böcker om Sprängar-Kalles liv och leverne fängslade många läsare. Det blev totalt elva böcker från solhagabons penna.

Karl Herbert, som sedan 1948 hade sin utkomst i ångpannecentralen vid Wikmanshytte bruk, hade således inga fritidsproblem.

Han var född och uppvuxen i Stora Bjurum i Västergötland. Och det märktes att han själv var förtrogen med den miljö han skildrade, ofta från Tiveden. Det förekom mycket målande episoder i före detta rallarens Sprängar-Kalles omgivningar där inte bara starka rallarnävar fick tala utan att även många kloka handlingar kom i dagen för att mildra de klasskillnader som fanns i dåtidens samhälle.

Karl Herbert Haglund skrev också ett antal artiklar i ortspressen om gamla händelser i kringliggande trakter.

Personalia: född 1911 − död 1971