Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Karl Arnold Persson – kunnig bibliotekarie

Karl Arnold Persson – kunnig bibliotekarie

Karl Arnold Persson

Karl Arnold Persson

Karl Arnold Persson var född 1914 i Lindesberg. Elva år gammal kom han med sina föräldrar till Vikmanshyttan.

Wikmanshytte Bruk blev Perssons arbetsgivare under hela den aktiva karriären – och arbetare som betare. Han rotade sig snabbt i samhället, bildade familj 1939 och ett egnahem uppfördes i Solhaga elva år senare.

K.A. Persson förknippas med dåtidens biblioteksverksamhet på bruket. Han tog över ansvaret för kommunbiblioteket efter Georg Holst, en annan legendar inom ortens kulturliv. Verksamheten var i många år förlagd till Folkets hus. där den idoge solhagabon stod för all service gentemot läshungriga bruksbor. All fri-tid tog hans bibliotek i anspråk.

Så småningom kunde biblioteket inrymmas i mera ändamålsenliga lokaler, i ett av de nya torghusen – och då hade Persson gjort sitt, med stort engagemang och noggrannhet och till alla boklånares fromma.

Karl Arnold Persson gick bort 1977, 63 år gammal.