Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Arvid Gröning – övermontören och föreningsmänniska av stora mått

Arvid Gröning – övermontören och föreningsmänniska av stora mått

Arvid Gröning

Arvid Gröning

Arvid Gröning föddes ett år in på 1900-talet, i Vikmanshyttan där han levde och verkade i alla sina 63 år

Fjorton år fyllda stiftade han första bekantskapen med bruksbolaget, arbetade till en början i smedjan och senare på förrådet. Kom så småningom till elektriska avdelningen där han blev kvar hela sin aktiva tid. År 1943 befordrades Arvid G. till övermontör. Han var en skicklig el-man och högt skattad i alla läger.

På fritiden var den praktiskt lagde bruksbon mycket engagerade i ortens föreningsliv, var bland annat initiativtagare till arbetsledarnas lokala fackförening, var en gång en av de styrande inom Hedemora Erkända Sjukkassa och hade ett 20-tal år bakom sig som revisor i Folkets husföreningen och tillika styrelseleda-mot av ortens föreläsningsförening.

Arvid Gröning gick bort år 1964 och efterlämnades av hustru Karin som i dödsannonsen skaldade:

”Fridsam och god har Du varit i livet
Stilla och tyst från oss Du går
Tack käre Arvid får allt vad Du givit
Under så många lyckliga år”