Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Georg Holst – forna tiders folkbildare nummer ett

Georg Holst – forna tiders folkbildare nummer ett

Georg Holst

Georg Holst

Brukspojken Georg Holst kom till världen året 1907. Han växte upp i dåtidens Vikmanshyttan. Efter avklarad folkskola följde efter några år utbildningar såväl i Wendelsberg som Brunnsvik. Efter ytterligare kursverksamhet, då genom självstudier, var han redo att medverka i ortens föreningsliv.

I första hand ägnade Georg sina tjänster åt det lokala biblioteket. Samhällsfrågorna var också viktiga för honom liksom den omfattande nykterhetsrörelsen, både i vikmanshyttebygden och Dalarna i stort.

Den kände amatörastronomen m m Elis Dahlgren skrev en gång om Georg Holst: De stora teoretiska insikter Georg Holst ägde hindrade inte från att vara en synnerligen praktisk man inom föreningslivet, rik på värdefulla initiativ och uppslag. Och han drog sig aldrig för att själv hugga i. Rent personligt var han alltid lugn och vänlig och hade en ljus, optimistisk livssyn.

Ja, det blev också många uppdrag för Holst, exempelvis

– ordförande inom ABF:s avdelning under tio år

– bibliotekarie för ABF-biblioteket under flera perioder

– 23-årigt medlemskap inom NTO 780 Wiktoria (sekreterare,

studieledare m m

– distriktsstudieledare inom NTO för södra Dalarna

Kort sagt, Georg Holst offrade sin fritid för folkbildningen och nykterhetsrörelsen – ett pionjärarbete som saknar motstycke, både då och tider därefter.

Naturligtvis fanns alltid hans familj och arbetet ”i verket” med i bilden. Tyvärr rycktes Georg Holst bort i alltför tidiga år, redan 1946.