Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Uno Berglund – arbete och frisk luft var hans livselixir

Uno Berglund – arbete och frisk luft var hans livselixir

Uno Berglund

Uno Berglund

När vi gör ”bokslut” för veteranen och svarvaren Uno Berglunds livsgärning hamnar vi på imponerande 62 tjänsteår. Och han gjorde som han lärde: arbete och frisk luft behövdes för en avgörande livskvalitet.

Berglund var född i gården Trekanten, i oktober 1882. Sin långa och nitiska gärning i bolaget började han vid jordbruket, sedan kom han in vid knipsmedjan och slutligen jobbet på mekaniska verkstaden. Det finns säkert en hel del vikmanshyttebor som kommer ihåg eller hört talas om ”Berglunds verkstad”, en avdelning med sin speciella historia. Det var nämligen så att fadern Karl Berglund och sönerna Uno och Hugo utgjorde hela arbetsstyrkan på dåtidens mekaniska. Det arbete som skulle utföras, mest reparationer, klarades av med berglundarnas hjälp.

Så småningom flyttades verkstaden och antalet anställda ökade. Även kraven ställdes högre allteftersom tiden gick. År 1942 var det dags att flytta in i mekaniska verkstaden nummer tre.

Tack vare god hälsa kunde Uno Berglund fortsätta sitt arbete vid svarvmaskinen efter ordinarie pensionsålders inträde. Vid midsommartid 1957 drog han sig emellertid tillbaka för få njuta av ålderns avkoppling medan ännu hälsan stod bi.

Musiken hade i Uno Berglund en varm vän. Han var med om att bilda en mässingssextett, året var 1916– som växte till en oktett och kallades Vikmanshyttans Musikförening – som i sin tur efter en tid bytte namn till Vikmanshyttans Musikkår. Redan premiäråret var svarade musikanterna för bland annat underhållningen vid midsommarfirandet.

Pensionärsavtackning

Vid midsommartid 1957 – pensionärsavtackning

Uno Berglund tillhörde pionjärerna inom Metallavdelningen 188. Bildandet skedde i juni månad 1907 och Berglund blev vice ordförande i första styrelsen.

Trekantens till åren meste invånare Uno Berglund gick ur tiden i februari månad 1971.