Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Enar Andersson – bruksbo efter ett drygt halvsekellångt norrlandsliv

Enar Andersson – bruksbo efter ett drygt halvsekellångt norrlandsliv

Enar Andersson

Enar Andersson

För Enar Andersson blev arbetslivet av mycket skiftande karraktär. Han föddes i Vännäsberget i Överkalix kommun år 1905 och fick tidigt ”göra rätt för sig” – eller mera seriöst uttryckt: hjälpa till med familjens försörjning. Ett krävande skogsarbete och dito flottning inledde hans karriär. När krisåren kom på 1930-talet blev det till att lära om, och utbilda sig till skomakare. Och när skomarknaden förändrades från läderskodon till gummiskor och stövlar stod han återigen utan arbete.

Ett inte särskilt långt inslag blev kommande sysslor inom jordbruket. Dess-bättre dök ett mera intressanta och mindre slitsamt arbete upp i form av en vaktmästerisyssla på Vännäsbergets Folkets hus, där stannade Enar A. i fjorton år.

När han och familjen flyttade till Vikmanshyttan år 1961 fick Andersson jobb i valsverket på Bruket.

I yngre år var Enar Andersson fackligt intresserad med bland annat uppdrag i Vännäsbergets lokalavdelning av Skogsarbetareförbundet. Han tillhörde också arbetarekommunen på platsen. Till fritidsintressena hörde också fotbollen, inte so aktiv men väl som inbiten supporter. Egnahemmet i Solhaga sköttes också med gott handlag.

Åttioett år gammal lämnade Enar Andersson det jordiska, året var 1886.