Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Sven Renström – med musiken som röd tråd genom livet

Sven Renström – med musiken som röd tråd genom livet

Sven Renström

Sven Renström

Folkskolläraren Sven Renström satte helt visst musiken i främsta rummet under hela sin levnad. Men det var ingalunda enbart denna hobby – som tidvis också blev hans utkomst – som denne dalkarl ägnade tid och intresse. Han var också en inbiten frimärkssamlare med en imponerande stor samling som resultat.

Sven Renström var född i Falun, året var 1910. Efter folkskollärarexamen i Uppsala flyttade han till Norrland. Arbetade som lärare i Jarhois i närheten av Pajala och tjänstgjorde som musiklärare vid Skellefteå stads folkskolor. Det var förmodligen hembygdskänslan som gjorde han och familjen flyttade tillbaka till Dalarna, till Vikmanshyttan och Bya skola. Vi skrev då år 1951.

I Vikmanshyttans musikliv hörde Sven Renström till de aktiva, dels i Hembygdskören som dirigent, dels i musikskolan som strängmusiklärare. Åtskilliga hundratal elever spelade för honom sedan detta hans engagemang började år 1954. Lärartjänsten i Bya avslutade han 1965 då familjen Renström bosattes sig i Hedemora. Karriären avrundades som musiklärare i Hedemora.

Under vikmanshytteåren tog hemvärnet del av Renströms intresse och energi. Han tjänstgjorde i flera år som kompanichef för det så kallade vikmanshyttekompaniet.

Åter till musikens värld – inom Föreningen gamla falukamrater lade den musicerande läraren ner ett berömvärt arbete vid offentliga framträdanden med musik av dalakompositören Anders Jobs. Renström var dessutom delansvarig att förvalta ett musikbibliotek donerat av nämnde Jobs. En av uppgifterna var att hålla jobsmusiken levande.

Frimärkssamlandet och musiken följde Sven Renström även på ålderns höst. Han avled år 1992, alltså 82 år gammal.

En genuin spelman samt sång- och musikälskare hade gått ur tiden.