Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Asta Johansson, en av 1920-talets pionjärer

Asta Johansson, en av 1920-talets pionjärer

Asta Johansson

Asta Johansson

Asta Johansson, med dopnamn Sigrid, var född 1888 och bördig från Vadsbro socken i Västmanland.

Hon tillhörde i allra högsta grad den grupp kvinnor som i slutet av 1920-talet och kommande 30-tal bröt in i det helt mansdominerade samhället. Asta hade skaffat arbete på den dåvarande herrgården.

Socialdemokratiska kvinnoklubben hade bildats år 1924. Asta valdes till vice ordförande ett par år senare. Hon fungerade sedan som ordförande i ett par perioder, 1927 och 1930-31. Som första kvinna, tillsammans med Klara Andersson, invaldes hon i arbetarekommunens styrelse som vice sekreterare. Också till 1931 års kyrkofullmäktige kandiderade hon, denna gång tillsammans med Anna Hammarström.

Strävandena att åstadkomma ett bättre samhälle var alltid ledmotivet. Förbättringarna kom, men inte alltid i den takt som önskades. Asta månade under första hälften av 30-talet särskilt om samhällets vattenförsörjning. Förhandlingar kom till stånd med bolagsledningen men vattenledningar är en framtidsfråga blev svaret. Rensning av brunnarna skulle emellertid göras så att det skulle bli något bättre med vattnet. Asta & Co jobbade vidare och utvecklingen gick sakta, men ändock framåt…

Fru Asta Johansson i Byn avled år 1969 – en livsgärning ändades, men minnet av en outtröttlig kämpe och pionjär lever kvar.