Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Karl Axel Lindkvist – en gång i tiden brukets äldste som var i full verksamhet

Karl Axel Lindkvist – en gång i tiden brukets äldste som var i full verksamhet

Karl Axel Lindkvist

Karl Axel Lindkvist

Karl Axel Lindkvist var infödd bruksbo, såg dagens ljus 1868. Med undantag för åtta år, av vilka han arbetade i Domnarvet i tre år och odlade hemmanet Rönningen i fem år arbetade han på Bruket.
Förr i tiden var det inte alltid så god sysselsättning inom järnhanteringen och unge Karl-Axel liksom många andra arbeta växelvis inom jordbruket och industrin.
Så småningom kom Lindkvist in på härdning och värmebehandling av stål. Han blev under åren en mycket skicklig härdare och hade alltsedan 1920 uteslutande sysslat med dessa arbetsuppgifter.
De senaste åren härdade Lindkvist svarvskärr (tool-bits) av snabbstål som fordrade ett ytterst noggrann värmebehandling. Om någon gjorde han skäl för benämningen elitarbetare. Arbetsam och duglig hade han ända sedan ungdomen haft bruksledningens förtroende och hade flera gånger för brukets räkning besökt kunder såväl inom som utom landets gränser för att hjälpa köpare tillrätta med värmebehandlingsproblem.
Vid sidan av arbetet och familjelivet hade det inte blivit mycken tid över. Karl Axel Lindkvist var dock sedan år 1891 medlem av frälsningsarmén vars möten han gärna besökte.
När Lindkvist fyllde 80 år hade jubilaren inga tankar på att sluta arbeta. Det blev ytterligare tre års verksamhet för Karl Axel Lindkvist. Han gick bort år 1951. En arbetsmänniska utan like fanns inte längre…
P S
Karl Axel Lindkvist var gift med Elin Matilda Kohlström, född år 1876 – död 1957.