Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Matilda Eriksson – vem? jo, Svärdsjö-Tilda, förstås…

Matilda Eriksson – vem? jo, Svärdsjö-Tilda, förstås…

Matilda Eriksson

Matilda Eriksson

Hon fyllde 80 år, det inträffade år 1952. Trots ett oftast slitsamt leverne för att få allt att fungera hade hon hittills inte behöva konsultera någon doktor, men då var det dags… En ”efterhängsen” lunginflammation satte sina spår!

Vi berättar om krutgumman Matilda Eriksson, i vardagstal kallad Svärdsjö-Tilda. Hon berättade, ganska stolt förresten, att hon hade varit med om att baka och tvätta åt fem disponenter – det hade hon hunnit och orkat med utöver familjens väl och ve. Familjen bestod av maken Johan och döttrarna Elin och Elsa.

På äldre dagar, då hemvistet återfanns i gamla pensionärshemmet på Tallgatan hjälpte hon gärna till, vaktmästaren fick ibland hjälp med både gräsmattor och rabatter.

Åttiofem år gammal lämnade Matilda jordelivet, året var 1957. En verklig personlighet och dessutom fin representant för ”det gamla släktet” fanns inte längre bland bruksborna.