Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Gunnar Viberg – stor musiker & speleman

Gunnar Viberg – stor musiker & speleman

Gunnar Viberg

Gunnar Viberg

Smeden Gunnar Viberg hörde till de mest aktiva musikerna och spelmännen på bruket.

En glädjespridare i dubbel bemärkelse kan sägas; naturligtvis genom den musik han medverkade till och i egenskap av en god historieberättare. Han var en mycket gladlynt person.

Gunnars samlade musikliv kan bäst belysas genom att redovisa hans meritlista:

• Musikkåren

• Salongsorkestern

• Spelmanslaget

• Revy-orkestrar: bl.a. Gunnar Granlunds & SDUK-orkestern

• Dansorkestrar: bl.a. Cid Ranchos, Crescendo, Kultisorkstern

• Därtill spelningar på otaliga fester, bröllop, födelsedagar, föreningsträffar m.m.

Det är dessvärre svårt att tidsbestämma de olika engagemangen. Musiken kom emellertid tidigt in i hans liv. Fiol och kontrabas blev hans huvudinstrument och musikåren blåste han althorn. Några lektioner tog han emellertid aldrig.

En för Gunnar mycket minnesvärd episod utspelade sig i Folkets hus under en danstillställning. Den riksbekante fiolspelaren m.m. Erik Öst gästade dansrotundan med sin orkester. Gunnar var en självskriven besökare. Under kvällens lopp hade han – som en av landets största supporters – både fått en pratstund med Öst och dessutom fått ”dra en låt” tillsammans med honom.

Gunnar var genuin vikmanshyttebo. Han arbetade i 53 år åt Wikmanshytte Bruk, mesta tiden som smed, men också under de sista åren som sågare i stålboden.

Jo, Vibergs Gunnar var en stor humorist, hade lätt för att skoja och lätt till skrattet. Han hade förmågan att åstadkomma trevligheter med små medel – men det hörde också till saken att han visade sin ”spetsiga tunga” när situationen påkallade ”klartext”.

Minnet av en äkta brukskarl och glad musikant som i allra högsta grad bidrog till brukets och bygdens musikliv lever starkt. Gunnar Viberg var en av mesta utövarna av allsidig bruksmusik.

Personalia: född 1906 – död 1988.