Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Hanna Arons, en beundrad syster

Hanna Arons, en beundrad syster

Hanna Arons

Hanna Arons

− Jag har alltid tyckt om vikmanshytteborna och har idel goda minnen från min tid på bruket. Så uttryckte distriktssköterskan Hanna Arons sin tacksamhet när hon i november 1961 pensionerades från sin tjänst.

De berömmande orden kom säkert från hennes hjärta, för Hanna var en vänlig människa som ville hjälpa sina medmänniskor i alla situationer. För den delen, beundran och uppskattningen var ömsesidig − bruksborna gillade helt enkelt henne fullt och fast.

Syster Hanna hade en lång arbetsgärning bakom sig, hela 30 år. Den började på Mora lasarett, fortsatte på ett flertal sjukstugor och i Hedemora tjänstgjorde hon som sjuksyster på läroverket.

I Vikmanshyttan upprätthöll hon distriktsskötersketjänsten i flera omgångar, senaste två åren före pensioneringen.

En betydande och krävande samhällsuppgift utfördes av Hanna Arons, det var alla helt eniga om.

Personalia: född 1893 − död 1981