Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Vass-Johan Andersson och hans gårdssmedja i Norrhyttan

Vass-Johan Andersson och hans gårdssmedja i Norrhyttan

Vass-Johan Andersson

Vass-Johan Andersson

Vass-Johan Andersson var född i augusti månad 1866 på Vassgården i Norrhyttan. Han var äldst i en syskonskara på sju barn. Fadern Anders hade sina rötter i Pershyttan medan modern Christina hörde hemma på Vassgården.

År 1912 förvärvade Johan en del av det forna hemmanet, den nya tomten betecknades ”Smens nr 1”. Köpet skedde av moder Christina som nära tjugo år (1893) tidigare blivit änka och stod och fungerade som hemmansägare. På den nya tomten fanns sedan många år tillbaka en smedja som brukades av Vassfamiljen men som friköptes av sonen Johan. Därmed också benämnd Vass-Johans smedja.

Smedjan var efter tidens mått väl utrustad med en smideshärd där fläkten drevs av en mindre elmotor. Vidare bestod utrustningen av en fjäderhammare samt borr- och slipmaskiner. Samtliga maskiner drevs av en längsgående axel med remskiva – monterad under taket. Från dessa remskivor löpte plattremmar till nämnda maskiner. Remmen kunde från golvet föras på remskivan för den maskin som stod i tur att användas. En genial lösning: alla maskiner kunde drivas av en, större elmotor.

I smedbyggningen fanns en mindre snickarkammare och en bykstuga för tvätt och bad. Sammanbyggt med smedjan fanns ett litet kolhus.

Vass-Johan var känd som en skicklig bysmed. Han reparerade allehanda redskap åt bönderna i kringliggande trakter. Men tillverkade även kälkar av ”Mora-typ” samt sparkstöttingar. Kälkarna såldes genom dåtidens järnhandel, Isidor Perssons järnhandel i Hedemora.

From och gudfruktig person
Tack egenhändigt skriven dagbok av Vass-Johan kan vi än idag ta del av en dokumentation som bekräftar hans djupa religiositet. Han gick i kyrkan varje söndag och det förekom ofta att han gick i gårdarna och ”läste ut” för de döda. Det hände förstås att Johan blev förhindrad för kyrkobesök och då lyssnade han i stället på radion:

Vass-Johan var också medlem i Kyrkobröderna som höll sina möten i Hedemora. Då blev det fråga om att använda apostlahästarna, i bästa fall åka bil med ingenjör Edvard Berg på Bruket.

Vass-Johan Anderssons liv ändades på ett märkligt sätt. Han besökte nämligen julottan i Vikmanshyttan – året var 1947 – där han blev sjuk. Skjutsades hem på spark för vidare färd till doktor i Hedemora. En del prover togs. Under tiden för att invänta provsvaren gick Johan och hans följeslagare på konditori, Dicks konditori, men detta besök resulterade tragiskt nog hans frånfälle.

Smeden Vass-Johan Andersson, denne skicklige och idoge hantverkare och gudfruktige man blev 81 år. Tack vare hans liv och leverne har ett stycke person- och folklivsskildring kunnat sättas på pränt.

PS
Gamla tiders Norrhyttan omfattades om en rik och mångsidig verksamhet. Här ovan har vi gett exempel på den utbredda smideskunskapen. Inte mindre än tiotalet, kanske ännu fler, gårdssmedjor finns noterade förutom Wass-Johans – Erkers, Hampus, Hams, Hjort-Pelles, Jan Pers, Ollas, Petters, Piltens, Ströms.