Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Karl Johan Gröning arbetade som smed till fyllda 70

Karl Johan Gröning arbetade som smed till fyllda 70

Karl Johan Gröning

Karl Johan Gröning

Karl Johan Gröning var närking till börden, född i julmånaden 1859 på Svartå bruk. Smedyrket kom han i kontakt med redan i ungdomen, just på födelseorten. Efter några års sysselsättning i Ljusne och Finspång kom han till Vikmanshyttan år 1898.

Då hade Gröning redan 1885 bildat familj och fått de tre barnen Lydia, Ester och Johan. Familjen utökades med ytterligare fyra barn: Alvar, Gustav, Arvid och Birger – varvid Alvar tidigt gick bort. Familjen bodde i Gröna Lund, lägenheten bestod av ett rum och kök med vedspis och kakelugn. Karl Johan blev dock änkeman redan år 1916.

Fram till fyllda 70 år jobbade Karl Johan som smed, därefter de sista sju åren före pensioneringen med lättare sysslor.

Gröning deltog livligt i såväl kommun- som föreningsarbetet. Han var arbetarnas förste representant i kommunalnämnden, engagerad i socknens fattigvårdsstyrelse och en av initiativtagarna till den gamla sjukkassan Larsbo-Norns arbetare sjuk- och begravningskassa.

Dessutom var han en av de ivrigaste förespråkarna för ortens konsumtionsförening och drev kooperation innan sådan verksamhet kommit igång på riktigt. Nykterheten var också viktig i Karl Johans liv, noteras som en av pionjärerna i NTO-logen Wiktoria i Granbo.

Karl Johan Gröning gick bort 1939, 79 år gammal.