Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Fredrik Oskar Chef – fackman på stålsmältningens område

Fredrik Oskar Chef – fackman på stålsmältningens område

Fredrik Oskar Chef

Fredrik Oskar Chef

Fredrik Oskar Chef såg dagens lus i början av februari månad år 1878. Detta skedde hos familjen Nils Nilsson Chef i Byvalla. Han kom redan i unga år till Horndal där han som tonåring fick sitt första jobb, som hyttarbetare.

Med undantag för en kortare period vid Forsbackaverken hade Fredrik Oskar sin utkomst i Horndal, fram till år 1904. De sista åtta åren var han sysselsatt som valsare. Sandvikens Jernverk blev hans nästa anhalt, jobbade som smältare i martinen. Sistnämnda sysselsättning trivdes han bäst med varför han accepterade ett nytt jobb i Vikmanshyttan som martinförman. En helt ny martin stod då färdig att tas i bruk, årtalet var 1917.

Chef var en kunnig fackman på stålsmältningens område, erfarenheterna om stål och dess framställning hade han ju skaffat sig vid de tidigare anställningarna i Horndal och Sandviken. Dessutom plikttrogen och energisk, lugn och sansad blev han mycket uppskattad som smältarbas.

Att Fredrik Oskar var en händig karl kom också fram när hans hobby nummer ett kom på tal – och ”bevisen” presenterades. Han var nämligen redan sedan yngre dagar en skicklig snickare, gjorde många fina och användbara snickeriarbeten. Då ohälsan satte in och han blev tvungen att sjukpensioneras hjälpte dessa intressen honom att få tiden att gå. Sedan han till en början tillverkat en svarvstol fortsatte han göra ekor och sparkstöttingar – och beställningarna lät inte vänta på sig. Täljkniven var också ett flitigt brukat verktyg, Fredrik Oskars gubbar och fåglar var välgjorda och omtyckta.

Fredrik Oskar och makan Anna bodde en tid i Byn, i den gamla bostadslängan Hammarströms men i mitten av 40-talet bytte man hemvist, flyttade till pensionärshemmet på Tallgatan. Där trivdes man gott trots de prövningar livet ”bjöd på”. Ett ungdomligt sinnelag och en medfödd humor avhjälpte och gav ålderns höst ett meningsfullt leverne.

I mitten av vårmånaden maj 1949 avled Fredrik Oskar Chef, 71 år gammal. Hedersmannen och den vikmanshyttske anfadern för släkten Chef finns i många bruksbors minnen.