Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Karl Bergsman, stålverksarbetare och gärna hörd deklamerare

Karl Bergsman, stålverksarbetare och gärna hörd deklamerare

År 1896 föddes pojke familjen Bergsman i Stora Skedvi. Han fick förnamnet Karl. Som många jämnåriga ungdomar fick han tidigt söka sin utkomst varhelst arbete erbjöds. Detta skedde exempelvis hos flera av traktens bönder och i Bispbergs gruva.

Karl Bergsman

Karl Bergsman

Till Vikmanshyttan kom Karl år 1920 och med undantag av några perioder var han orten trogen. Under arbetslöshetstiden omkring 1930 och sex år framåt grävde han en rad husgrunder till egnahemmen i Solhaga.

Första arbetet vid Wikmanshytte Bruk bestod i att lossa malm och kol vid hyttan. Vidare var Bergsmans Kalle klippare i götverket, senare betare, mejslare och inläggare i götverksugnen. Denne färgstarke person visade verkligen prov på mångsidig verksamhet. De sista sex åren före pensioneringen i maj månad 1965 tillhörde han färdigställningsverket.

Förresten gjorde Karl också en ”avstickare” till Turbo ganska tidigt i sin karriär, där han en tid jobbade i sulfitfabriken.

Karl visade stort intresse för politik och samhällets utveckling. Han hade förmågan att diskutera och argumentera i de frågor som låg honom varmt om hjärtat. Han älskade också att koppla av med en god bok, och ställde i yngre dagar gärna upp och deklamerade dikter på fester och andra sammankomster. Han var aktiv i Granbo bys templarförening liksom i daladistriktets syndikalistsammanslutning.

Karl Bergsman gick ur tiden år 1968.