Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Ivar Holmgren, mästare i skomakeri & fiolbygge

Ivar Holmgren, mästare i skomakeri & fiolbygge

Ivar Holmgren

Ivar Holmgren

En gång i tiden hade bygden tillgång till en mästare i skomakeri, vi tänker på den skicklige hantverkaren Ivar Holmgren i Granbo. Tidsmässigt handlar det främst om 1930–60-talen. Och på den tiden fanns det fortfarande arbete för en skomakare i våra trakter.

Det är emellertid som ambitiös och framgångsrik fiolbyggare som vi här ska minnas Holmgrens Ivar. Han var verkligen produktiv i detta lite udda hantverk där hans fingertoppskänsla och noggrannhet i allra högsta grad kom till användning. Det blev fler än 50-talet Holmgren-fioler innan han lade av.

Intresset för denna hobby väcktes redan i pojkåren. När broder Kalles gamla fiol inte längre fungerade tillfredsställande var det dags att ta det djärva steget att försök förfärdiga ett eget exemplar. Förstagångsfiolen fick godkänt och därmed var det fritt fram att bygga fler.

Det största problemet kring fiolbyggandet var att få tag i bra och rätt virke. Han hann leta mycket material i sina dagar och det var främst i huvudstaden, hos de större musikaffärerna, som inköpen skedde. Det blev till slut en enda fiol som han kom att bygga helt i svenskt trä.

De flesta verktygen tillverkade Ivar själv. Skomakarkniven kom förstås flitigt till användning. Det var nästan lite ”hantverksmässig vetenskap” att förfärdiga en fiol. Arbetsmomenten var många och när dess var avklarade återstod kanske byggandets A och O, nämligen att kontrollera strängarnas längd. Att hitta rätt därvidlag resulterade i en fiols kvalitet och spelbarhet.

Innehavarna av en Ivar Holmgren-fiol kan säkert skatta sig lyckliga, det blev hög standard på alstren. Det kan tilläggas att ovannämnde broder Kalle också var duktig hantverkare, träkarl – snickare som han var, men också erkänd tillverkare av stråkar.

Personalia: född 1907 – död 1977