Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Nyt-Gustav Andersson – drev cykelverkstad på fritiden

Nyt-Gustav Andersson – drev cykelverkstad på fritiden

Nyt-Gustav Andersson

Nyt-Gustav Andersson

Gustav Andersson hade sina rötter i  Nyhyttan, och kallades därför ofta Nyt-Gustav. Han föddes år 1907 och redan i tidig ungdom sökte han sin utkomst som jordbruksarbetare. Gustav prövade också på att jobba i skogen innan han definitivt fick anställning vid Wikmanshytte Bruk.

Arbetsuppgifterna varierade under årens lopp. Han var verksam vid de flesta då förekommande avdelningar. År 1944 befordrades han till förman, en befattning han sedan innehade i drygt tjugotalet år.

1956 öppnade Nyt-Gustav en egen cykelverkstad vid egnahemmet i Solhaga, en syssla som han ägnade all sin fritid. Även efter förtidspensioneringen 1968 behöll han den välbesökta verkstaden.

I yngre dagar var Gustav engagerad i såväl socialdemokratiska ungdomsklubben som ortens arbetarekommun. Under sin aktiva tid tjänstgjorde han dessutom som kassör i sin fackförening, SALF:s lokalavdelning.

Gustav Andersson avled 1976.