Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Gun Bjursell – ivrig NTO-are men också affärskvinna m.m.

Gun Bjursell – ivrig NTO-are men också affärskvinna m.m.

Gun Bjursell

Gun Bjursell

Gun Bjursell var värmländska till börden, föddes i mitten av 20-talet (1925) i Karlskoga där fadern Arvid Lönnqvist drev missionsbokhandel. Familjen stannade emellertid inte kvar i Värmland särskilt länge utan kosan ställdes mot huvudstaden, där Gun påbörjade sin skolgång.

Någon gång under småskoletiden var det åter dags för nästa flytt och då handlade om att bosätta sig i våra trakter, i Jälkarbyn. Inte nog med detta, en kort tid senare blev adressen Hedemora, närmare bestämt Klintebo. En ny affärsrörelse innebar öppnandet av en mjölkbutik.

Flera förändringar lång inom räckhåll. I slutet av 30-talet byttes mjölkflaskorna ut mot papper, böcker, tidningar, snus, godis m m i Gussarvet. Efter avslutad skolgång och konfirmation jobbade Gun i faderns affär fram till år 1961 då hon gifte sig med Birger Bjursell i Kåge i Västerbotten – och blev bondmora.

Innan det kom så långt hade dock både den lönnqvistska familjen och affärsverksamheten flyttat till Granbo ( den livaktiga byn utan för vårt brukssamhälle). Detta skedde år 1949. Gun var där fullt sysselsatt såväl i affären som i nykterhetsrörelsen, Templet Wiktoria, med säte just i byn. I denna förening var hon en pålitlig sekreterare i många år.

Åter till Gun och maken Birger. När så Birger pensionerades valde man flytta, för Guns del tillbaka till Granbo. Slaktar-Anders Anderssons stuga inköptes.

Gun Bjursell var i hela livet mycket intresserad av hembygds- och folklivsforskning och hon deltog under många år, både i Kåge och Granbo, i Nordiska Museets dokumentation av miljö- & levnadsbeskrivningar. Efter återflytten till Granbo hon i både NTO:s och Vikmanshyttebygdens Traditioners arbete. Och i viss mån i Bystugeföreningen, som senare övertog den gamla ”templarlokalen”.

Som synes var Gun Bjursell en aktiv och pålitlig person, en kvinna som ville att ”något” skulle hända. Hon var inte heller rädd för att hugga i och ställa upp när så behövdes. En eldsjäl av det gamla fina slaget…

Gun Bjursells liv ändades år 1990 efter en tids sjukdom.