Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Gunnar Brandt – veteran med rötter i Norn

Gunnar Brandt – veteran med rötter i Norn

Gunnar Brandt

Gunnar Brandt

Gunnar Brandt såg dagens ljus på Norns bruk, i vårmånaden maj anno 1899. Redan under skoltiden – under sommarloven – fick han börja göra rätt för sig. Det skedde på torvmossen, dit dåtidens skolpojkar skickades för feriearbete. Efter skolans slut blev han först körkarl under ett antal år, körde bland annat malm till Norberg och malm och järn till Vikmanshyttan.

Tjugotre år gammal övertog Gunnar B. arrendetorpet Hörngården. Flyttade senare till Dammtorpet och Hult, i nämnd ordning. År 1950 blev han nyhyttebo, jobbade vintertid vid sågen i Turbo medan somrarna tillbringades på lantbruket i Vikmanshyttan. Tio år senare blev han ordinarie vid turbosågen där han skötte timmerrullningen. Efter en 54 år lång arbetsgärning pensionerades Brandt vid semestern 1966.

Gunnar Brandt var under årens lopp en intresserad föreningsmänniska, duglig till det mesta. Biblioteket i Norn ägnade han mycken tid liksom kooperationen vid bruket. Han var även engagerad i fackföreningsrörelsen, både inom skogs- och lantarbetareförbunden. Han satt ordförande i båda lokalföreningarna.

I yngre år var Gunnar Brandt en flitigt anlitad musiker vid logdanserna i Norn med flera platser. Han hanterade sitt malmlingdragspel med stor bravur.

I mars 1984 tog Gunnar Brandts nära nog 85-åriga liv slut.