Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Axel Sundström – en av de mest aktiva bruksborna

Axel Sundström – en av de mest aktiva bruksborna

Axel Sundström

Axel Sundström var född på bruket och hela sitt liv verksam i Vikmanshyttan. Redan vid 12 år ålder började han som smideshantlangare. Sex år senare blev han ånghammarsmed. 1918 blev han verkmästare/smidesmästare för smedjan och degelstålverket. Pensioneringen inföll år 1947.

Fritiden beredde aldrig Axel Sundström några problem, så flitigt engagerad har var i föreningar och i det kommunala livet. Kooperationen var kanske den rörelse som låg honom närmast, ett uppdrag som han sysslade med redan från 19 års ålder som kassör och sekreterare i den så kallade Arbetar-Ringen. Två decennier ägnade han åt detta pionjärarbete. Efter en sammanslagning av de kooperativa föreningarna i södra Dalarna tjänstgjorde han som ordförande under en tioårsperiod. Axel var också den störste påskyndaren för tillkomsten av butiken på Tallgatan. Affären stod klar år 1922.

I början av 1900-talet var Axel Sundström med om att bilda Vikmanshyttans föreläsningsförening (1905). Han var dess ledare i en lång rad av år. Även i Metalls avdelning 188 var han med från starten och dess förste kassör.

Bland Sundströms kommunala engagemang kan nämnas att han länge var valnämndsordförande i vikmanshytteområdet och revisor för de kommunala kassorna. Revisor för Hedemora Sparbank var ett annat, två decennier långt, förtroendeuppdrag. Under ett imponerande antal år, närmare bestämt i 40 år, fungerade dessutom Sundström som revisor för kyrkokassorna.

Bilden av en mycket aktiv granbobo kan kompletteras med funktionerna som roteombud, ledamot i taxeringsnämnden och styrelsemedlem i Hedemora erkända sjukkassa.

Trädgårdsarbete vid hemmet i Granbo fick också sin beskärda del när så behövdes. Till och med det stora fritidsintresset fiske idkades titt som tätt vid fäbodstugan på Matsbo fäbod vid Östra Ulftjärn nära Stora Norn.

Personalia: född 1882 − död 1970