Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Artur Lundin – spelade fotboll i Turbo

Artur Lundin – spelade fotboll i Turbo

Artur Lundin

Artur Lundin

Han var född i Hoberget men kom i mycket unga år till hemmanet Bäckarbo i Ingvallsbenning. Det har här om Arthur Lundin med födelseåret 1905. Vid 18 års ålder stiftade Arthur L. första kontakten med Wikmanshytte Bruk då han blev utlastare vid Turbo såg och senare stabbläggare i drygt tio års tid.

1940 övertog Lundin arrendeskapet av huggartorpet Sköttbo men återvände efter en tid till fädernegården Bäckarbo. Senare jobbade han vid Statens järn-vägar för att slutligen bosätta sig i Vikmanshyttan, i Västanå. Arbetet där bestod i paketering och utlastning av gods i Brukets färdigställningsverk.

Arthur Lundin hade många järn i elden, i ungdomen var han med om att bilda stommen till IK Grim fotbollen i Turbo/Ingvallsbenning och var aktiv i dåtidens representationselva. Han var även verksam fackföreningsmani sågverksavdelningen i Turbo. Till fritidssysselsättningarna hörde trädgårdsarbete av något annorlunda slaget då han gärna experimenterade med växter som egentligen inte hörde vårt klimat till, Vintertid var inbiten angelfiskare. Vidare älskade han att laga mat och när så efterfrågades klippte han håret på kamrater och grannar.

Arthur Lundin slutade sina dagar år 1993.