Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Johanna Göransson – arbetsmänniska som få samt tillverkare och försäljare av KOLA

Johanna Göransson – arbetsmänniska som få samt tillverkare och försäljare av KOLA

Johanna Göransson

Johanna Göransson

Det hårda och kärva brukslivet i forna dagar skapade många kraftkarlar och kvinnor vilka också i regel uppnådde hög ålder. Till dem hörde Johanna Göransson. Hon var född i Stora Tuna i familjen Granlind. Året var 1844. Hon blev tidigt föräldralös och måste ut för att tjäna sitt uppehälle i tjänst hos bönder. Vid endast 16 års ålder fick hon sålunda en hel höst vara sin husbonde behjälplig både med inkörning med veden i milorna, stybbning, kolning samt utrivning och kolvaktning.
Efter slip och släp vid lantgårdarna och som fäbodkulla några somrar – då det för övrigt fanns björn i tunaskogarna – kom Johanna 1887 till Vikmanshyttan i tjänst hos ingenjör Odelberg och stannade där i tre år.

Sedermera ingick Johanna äktenskap med dagkarlen Anders Göransson men tiderna vid järnbruken var inte alltför ljusa och att fara husmor i en bruksfamilj var stundom inte lättare än att vara kolarflicka i storskogen. Lönen utgick för det mesta in natura.

Mor Johanna blev änka i mitten av 1920-talet, står som portvaktsänka i dödsboken.

Mor Johanna var aldrig främmande för nya arbetsuppgifter. Hon blev känd och ihågkommen för en annorlunda försörjning, nämligen att koka kola och karameller. Hon sålde även kaffebröd (levererat från Hedemora.)