Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Anna Agrell — 40 år som lärarinna

Anna Agrell — 40 år som lärarinna

Anna Agrell

Anna Agrell

Folkskollärarinnan Anna Agrell spenderade fyrtio år av sitt liv i Vikmanshyttan. Hon kom till bruket redan året efter sin lärarexamen i Skara och blev kvar hela sin aktiva tid. Hon smälte väl in i dåtidens skolarbete, hann med ett år i Gamla skolan och året därpå – år 1916 – fick hon liksom sina kollegor nöjet att arbeta i den nybyggda skolbyggnaden.

Fröken Agrell – ja, så hette det alltid – var född i Onsala i Halland men fann sig väl acklimatiserad i brukssamhället. Hon engagerade sig så småningom i ortens röda korskrets som bildades under 1940-talet och fungerade först som sekreterare och sedermera som kretsordförande i åtta framgångsrika år.

Hon ägnade också föreläsningsföreningen sina tjänster under en period av sin vikmanshyttetid.

Redan i början av 30-talet tog Anna Agrell aktiv del i den nybildade ”Syföreningen till förmån för församlingshem i Vikmanshyttan”. Tillsammans med Nils Ekblom, Märta Berg, Frida Jansson, Elin Sundström och Margit Cowes fick föreningsarbetet vind i seglen, redan från starten.

Många före detta elever från bruksskolan har vittnat – och vittnar än i dag – om fröken Agrell som en utomordentligt kunnig och rättfram lärare, en fin människa helt enkelt som blivit kvar i mångas minnen.

År 1955 blev hennes sista skolår i Vikmanshyttan och efter pensioneringen flyttade hon ”hemöver”, till Skara. Släkten var förresten full av lärare, både far och mor och farfar hade varit lärare…

Tyvärr blev inte den lediga tiden som pensioneringen innebar så lång. Redan 1958 gick fröken Anna Agrell bort.


VIDARE LÄSNING