Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Margit Boström – engagerad i ortens föreningsliv

Margit Boström – engagerad i ortens föreningsliv

Margit Broström

Margit Broström

Margit Broström var till börden turboflicka, föddes år 1901. Familjen Broström flyttade emellertid till Vikmanshyttan och då hade Margit hunnit börja i skolan. Året var 1915. Det blev fråga om ett enda år i det vi nuförtiden kallar Gamla skolan, den nuvarande huvudbyggnaden stod nämligen färdig år 1916.

Tidigt engagerade sig Margit Broström i brukets föreningsliv, valdes först till sekreterare i den livaktiga Kyrkliga syföreningen. Hon var senare med om att bilda den lokala kretsen av Röda Korset och lade därefter under årens lopp ett uppskattat arbete. I dåtidens Salongsorkester spelade hon andra fiol.

Fröken Broström skötte sin broder Unos hushåll, i många år. Ett par hobbies, vävning och knyppling, var stimulerande fritidssysselsättningar liksom kon-takten med ett stort antal bruksbor.

På äldre dagar blev Margit Broström hedemorabo. Hon gick bort år 1991.