Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Carl August Lönnqvist – indelt soldat, bergsprängare m.m.

Carl August Lönnqvist – indelt soldat, bergsprängare m.m.

Carl August Lönnqvist

Carl August Lönnqvist

År 1853 föddes Carl August Lönnqvist i Gustafs medan barn- och ungdomsåren tillbringades i Säter. Redan som liten pojke började han som malmvaskare vid Bispbergs och Säters gruvor. En sysselsättning för dåtidens unga pojkar var något av ett spännande äventyr.

Vid 19 års ålder påbörjade Carl August en ny karriär, skrevs in som volontär vid Västmanslands regemente i Salbo hed. Vid det här laget bytte han också ”boplats”, nämligen Granbo by. Soldattjänsten blev halvsekel-lång, efter 51 års tjänst tog han avsked med korprals grad.

Mellan mötena på Salbo hed ägnade Carl August åt fredliga sysselsättningar. Han var bland annat med om att bygga Södra Dalarnas Järnväg. Lönnqvist var en synnerligen skicklig stensprängare. Färdigheterna kom väl till pass vid Nornvägens tillkomst och vid en rad dammanläggningar i bygden. Han var dessutom knuten till Vikmanshytte bruk som olje- och vedutlämnare. Karriären avslutades år 1932.

Carl August Lönnqvist var en verklig hedersman, en rejäl karl som inte hade några ovänner utan i stället aktad och avhållen. Plikttroheten satte han främst…

I sitt 83:e levnadsår, våren 1936, gick Carl August ur tiden.