Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Åke Wångmar – med jordbrukstraditioner från 1600-talet

Åke Wångmar – med jordbrukstraditioner från 1600-talet

Åke Wångmar

Åke Wångmar

Lantbruksinspektor Åke Wångmar var född år 1915 i knallebygden, i trakten av Ulricehamn, och växte upp i ett jordbrukarhem med släkttraditioner från 1600-talet. Till en början arbetade han hemmavid men i 20-årsåldern satte han sig på skolbänken. Fristla folkhögskola var första anhalten, därefter följde praktikantjobb i Svalöv och sedermera vid Önnestads lantbruksskola. Efter själva utbildningen tjänstgjorde han som rektorsassistent och jordbruksinspektor.

Via arbete i slutet av 1940-talet i Uddeholm kom Åke Wångmar till Vikmans-hyttan år 1954. Han särskilda intresse för ”djursidan” kunde han utveckla vid

bolagets lantbruksavdelning. Hans skötebarn var djuruppfödning och boskaps-skötsel. Och gjorde sig vida känd som en modern och framåt jordbruksexpert.

Åke W. var alltsedan ungdomen mycket intresserad av allt vad naturen tillhör. Han studerade gärna botanik vid sidan av sin dagliga gärning. Jaktbössorna kom också då och då till användning. I unga år var han en god orienterare och löpare överhuvudtaget. Till avkopplingen hörde även att läsa och under vintermånaderna hörde han till curlingspelarnas skara.

Flitig och skicklig föreningsmänniska, dt epitetet passade också bra in på Åke Wångmars person. En tid tillhörde han Hedemora landskommuns fullmäktige och socialnämnd. Var också engagerad som sekreterare i landskommunens högerförening och satt i flera omgångar i styrelsen för tjänstemannaföreningen Uchatius-Gillet.

Åke Wångmar gick ur tiden år 1999.