Gamla Vikmanshyttan > Byarna

Byarna

En bördig jordbruksbygd, tillika skog, har under alla tider gett människor en säker utkomst.

Naturligtvis har bönder också här drabbats av kännbara strukturförändringar, men ett segt och arbetsvilligt släkte ger inte upp utan ser istället nya möjligheter. Järn- och stålhanteringen och byarnas olika verksamheter har kompletterat varandra. Många kunde också livnära sig på olika hantverk. Granbo by är ett suveränt exempel på dylika aktiviteter.