Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Harry Forsmark – tre s: Stora Tuna-född, svarvare, sångare

Harry Forsmark – tre s: Stora Tuna-född, svarvare, sångare

Harry Forsmark

Harry Forsmark

Jo, jo-mensann, år 1920 föddes i familjen Forsmark en som fick namnet Harry. Men samma år hände det att denna familj flyttade från Stora Tuna till det gamla bruket Vikmanshyttan. Efter avslutad skolgång blev han springpojke, först på Ringen (kooperativabutiken på Tallgatan), senare inom industrin, på laboratoriet.

Våren 1935 fick Harry anställning på Mekaniska verkstaden, i huvudsak med jobb som svarvare. Femton år senare och till och med början av oktober månad 1964 innehade han befattningen valssvarvare i valsverket.

Harry Forsmarks karriär avslutades med ett par decenniers sysselsättning hos Bröderna Lindkvist i Säter, även där arbetande som svarvare.

Forsmark var en aktiv person vilket också avspeglade sig under fritiden. Han var fackligt engagerad under många år, år 1979 tilldelades han Metallarbetareförbundets diplom ”för hedrande insatser till kamraters väl”. Inom ortens ungdomsklubb hade han sin givna plats. Speciellt när det gällde medverkan i dåtidens revyer, underhållning som gav genklang inte bara på bruket utan också runt om i grannskapet.

Sången var stor och av hög klass när Harry Forsmark ”tog ton”. Det blev många verksamhetsår inom såväl Hembygdskören som Manskören i Vikmanshyttan, i trettio år noga räknat. Han var dessutom medlem några år i Säters manskör. Harry var också körledare under några perioder för Vikmanshyttans stolthet i körsammanhang. Det blev åtskilliga framträdanden under årens lopp, exempelvis vid de årliga vårkonsterna i Folkets hus.

Det ska också nämnas, att Harry Forsmark var en naturälskare med fåglar som specialitet.

”Sångfågeln” Harry Forsmark (om uttrycket tillåts) lämnade jordelivet år 1993, 73 år gammal.