Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Österby-Per Eriksson var aldrig sjuk

Österby-Per Eriksson var aldrig sjuk

Per Eriksson

Per Eriksson

Österby-Per Eriksson flyttade till Vikmanshyttan år 1915, mitt under brinnande världskrig. Det var en äkta mas, född i Venjan, som gjorde sin entré i brukssamhället. Redan i tvåårsåldern hade familjen flyttat till Hedemora kommun, närmare bestämt till Österby.

Första kontakten med Wikmanshytte Bruk betydde till en början arbete i smedjan, sedermera vid glödgugnarna. Efter studier vid Kristinehamns handelsskola befordrades han till förrådsföreståndare. Huvudförrådet vid Bruket blev ett med Österby-Per och tjänsteåren där blev 45 stycken. Lagom till högtidsdagen (pensionsavgång vid 67 års ålder år 1966) gjorde han sin sista arbetsdag.

Pers noggrannhet och goda ordning var allmänt omvittnad. Som föreningsmänniska blev Österby-Per mest känd som filmföreståndare i Folkets hus, en syssla han skötte i två decennier. Långa tiders styrelsearbete kan vi också notera. Han var en av förgrundsfigurerna inför Folkets huskomplexets tillkomst och vice ordförande i forna tiders metallavdelning.

Idrottsintresset satt i sedan ungdomen då han ”fuskade” med både fotboll och bandy. Sportstugan vid Kättbo i Venjan fick allt emellanåt besök av familjen Eriksson.

Till slut måste vi berätta om ett nästan oslagbart rekord: under Per Erikssons 45 tjänsteår vid Wikmanshytte Bruk bestod hans sjukfrånvaro av en halv dag! Det är sådant som heter god hälsa!

Per Eriksson lämnade jordelivet år 1978.