Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Elsa Segelström – stor kultur- & föreningsmänniska

Elsa Segelström – stor kultur- & föreningsmänniska

Elsa Segelström

Elsa Segelström

I början av augusti månad 1902 kom säterflickan Elsa till världen.
Fadern var gruvarbetare varför familjen Nyberg flyttade till Nisshyttan.
När driften lades ner bodde man en kortare tid i Avesta för att senare återvända till sätertrakten. Som sed var bland de uppväxande säterkullorna arbetade även hon på väveriet några år.

År 1921 ingicks äktenskap med vikmanshyttebon Albin Segelström. Två år senare bildades hemmet till en början i Granbo.
Utöver hushållet med vardagssysslorna hade Elsa förkärlek till vävning, stickning och sömnad.
Ortens föreningsliv ägnade hon också sina tjänster.

Elsa Segelström var styrelseledamot och ”arbetsmyra” i Röda korskretsen, särskilt under krigsåren,
Lottakåren och Kooperativa kvinnogillet. I den sistnämnda föreningen fungerade fru Segelström som sekreterare i ett tiotal år.
Med sitt goda humör och sin arbetsvilja blev Elsa S. mycket omtyckt, både inom vänkretsen och bland föreningskamrater.
Elsa hade en något annorlunda hobby, nämligen att samla på gamla mynt.
Samlarintresset blev allt större med åren. Rariteten var en silverpeng från år 1691.

Elsa Segelström gick bort 1979.